• diskusie, konferencie, jednania
  • záznam pre archiváciu či zverejnenie
  • aj v zlých akustických podmienkach
  • možnosť obrazového záznamu
  • profesionálna kvalita

          Potrebujete zaznamenať konferenciu, jednanie alebo diskusiu pre účely archivácie, či zverejnenia? Žiaden problém.

          Vďaka viacstopému záznamu je každému účastníkovi vyhradená jedna stopa. Vďaka tomu je zo záznamu kedykoľvek možné identifikovať diskutujúceho aj bez obrazového záznamu. Keďže má každý účastník svoj vlastný bezdrôtový mikrofón, ktorý je umiestnený na jeho oblečení (klopák) je kvalita záznamu veľmi dobrá aj v prípade zlých akustických podmienok.

          Vieme zabezpečiť aj obrazový záznam na jednu aj viac kamier, prípadne ich zostrih a prípadnú projekciu...

          Používame len profesionálnu techniku, tak zvukovú ako aj obrazovú. Takisto náš tým pozostáva len z profesionálov. To nás v tejto oblasti výrazne odlišuje od konkurencie.