Karol Csino - spevák, herec, moderátor

Karol Kučera - tenista, spevák

Luboš Šrámek - jazz piano, klávesy, skladateľ, aranžér

Milo Suchomel - saxofonista, skladateľ, producent, aranžér

G-STRINX - husľové trio